top of page

COVID - vaksinering

Oppdatering 27.12.21 - Dose 3

NYTT TILBUD!

Dose 3 coronavaksine 4.1 og 13.1-2022.

 

(Fra kl 15.30 og utover begge dager).

Nesbru Legesenter tilbyr dose 3 til alle våre listepasienter som har fylt 18 år OG har fått dose 2 for minst 4,5 måneder siden. 

 

Vi har svært begrenset telefontid for bestillinger, og ber alle listepasienter om å bruke Helsenorge.no for henvendelser om og bestilling av vaksinetidspunkt.

(Bruk "Timebestilling" eller "e-kontakt").

 

Pasienter uten tilgang kan forsøke å ringe for timebestilling og registrering.

Vi ber alle kle seg hensiktsmessig for vaksineringen, møte HELT presis og selvfølgelig huske munnbind. Har man uavklarte luftveissymptomer skal man ikke komme. 

Vi arbeider tett opp mot kommunen for å bidra også videre, men har pr. i dag ikke satt opp flere organiserte vaksinasjonsdager. 

Grip sjansen, og vel møtt!

Oppdatering 07.12.21 - Covid-vaksinering 

Nesbru legesenter setter ikke dose 3. Covid-19 vaksine. For dette må du ta kontakt med din kommune.

Oppdatering 12.06.21 - Covid-vaksinering 

1. Nesbru Legesenter har nå avsluttet første runde med vaksinering av pasienter. Alle nyvaksineringer ivaretas nå av pasientenes bostedskommune. Vi følger opp vaksine # 2 som avtalt.

2. Enkelte pasienter som har gjennomgått Covid-infeksjon for > 3 mnd siden vil bli kontaktet i.l.a. juni og juli for endose boostervaksine. Vaksinen vil være Moderna eller Pfizer. Vi vil sannsynlig ikke rekke å kontakte alle. Dersom du er i denne gruppen og ikke har blitt kontaktet innen 12. juli bør du kontakte det kommunale vaksinasjonskontoret..

.

3. Nesbru Legesenter har etter nøye vurdering besluttet å IKKE forskrive/tilby Johnson & Johnson vaksine til sine pasienter. Vi ber om at dette respekteres.

4. Nesbru Legesenter kan/skal IKKE etter-registrere Covid-vaksiner satt annet sted. Kontakt vaksinasjonskontoret i bostedskommunen. På denne måten sikres verifiserbar registrering.

Oppdatering 23.04.21 - Covid-vaksinering 

Nesbru Legesenter innkaller nå fortløpende sine pasienter i fhi prioriteringsgruppe 5, 6 og 7. Vi ringer de aktuelle direkte for timeavtale, NB ofte fra skjult nummer! Vaksineringen foregår på legesenteret med oppstart tirsdag 27/4.

Både bestillingene og den praktiske avviklingen av er et omfattende og komplekst arbeide. Vi presiserer derfor følgende:

1. Vi har minimal mulighet til å endre bestilte timeavtaler.

2. Hvis du IKKE kan møte så gi beskjed umiddelbart. Det er imidlertid ikke sikkert at vi på stående fot kan tilby en annen timeavtale.

3. MØT PRESIS! Ikke for tidlig. Det er mange som innkalles på omtrent samme tidspunkt. Vent ute med god avstand inntil din gruppe blir kalt inn på venterommet. ALLE skal fylle ut screeningskjemaet mens man venter.

4. Observasjonstiden etter førstegangsvaksinering er 20-30 minutter. Legg også dette inn i beregningen.

Vi er glad for å kunne bidra i dette viktige arbeidet på kommunens vegne, og ønsker å gjennomføre en uproblematisk avvikling.

Oppdatering 29.03.21 - Covid-vaksinering 

Nesbru Legesenter har nå igangsatt innkalling av pasienter <75 år med HØY risiko for komplikasjoner ifm Covid-infeksjon. 

Asker kommune innkaller samtidig også pasienter på tvers av alders- og risikoprofil til vaksinering i kommunal regi. 

Flere pasienter vil derfor oppleve at de får forespørsel fra både fastlege og Asker kommune, noe som vil være uunngåelig da det er overlapping mellom gruppene. 

Dette til orientering.

 

Oppdatering 24.02.21 - Covid-vaksinering 

Denne uken har Nesbru Legesenter fullvaksinert gruppe 2, dvs de over 85 år. Vi har såvidt begynt på gruppe 3; 75-84 år. Dette er en stor pasientgruppe, og innkalling til vaksinering vil strekke seg over flere uker, hovedsaklig fordi det er begrenset med vaksiner vi får tildelt.

 

Alle VIL bli kontaktet, vi har oversikt over pasientene. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med legesenteret med forespørsler om tidspunkt.

 

Uke 3 starter vi opp med vaksinering av pasienter >85 år.

Målet er at alle voksne uten kontraindikasjoner skal få tilbud om vaksine. Så lenge tilgangen er knapp er prioritering en viktig og vanskelig oppgave. Fastlegene i Asker har foreløpig inngått avtale med kommunen om å vaksinere de mest prioriterte pasienter.

Oppdatert informasjon om prioriteringsrekkefølge kan sees på FHIs hjemmesider.

Vi er pålagt å følge FHI’s og helsemyndighetenes retningslinjer for prioriteringsrekkefølgen, og har ingen mulighet til å fravike fra dette utover det helsemyndighetene legger opp til.

Vi har et kontinuerlig arbeide pågående for å kartlegge hvilke pasienter som inngår i hver risikogruppe for å sikre at prioriteringsrekkefølgen blir riktig.

Legesenteret vil i tur og orden kontakte deg som pasient når det er din tur til å vaksineres HVIS du er i en høyt prioritert gruppe! Du trenger derfor ikke å kontakte oss. Hvis du er i en lavere prioritert gruppe vil kommunen kontakte deg direkte.

Covid-vaksinering er logistisk utfordrende å få til sammenliknet med influensavaksinering eller annen type vaksinering:


Vaksinen har kort holdbarhet. Vaksiner som ikke er satt innen 6 timer etter at de er trukket opp, må destrueres. I en tid med knapphet på vaksiner, er det derfor svært viktig at pasienter som settes opp til vaksinering møter presis til angitt tidspunkt. Ved å takk ja til vaksinering, plikter man også å møte opp til 2. dose, som settes 21 dager etter første dose.

Vi vil dessverre ikke ha mulighet til å bestille pasienttransport for vaksinering. Pasienter som ikke klarer å komme seg til legesenteret selv, må selv bekoste taxitransport.

Vi vil fortløpende forsøke å informere via hjemmeside og Facebook hvilke grupper som står for tur.

 

Vi vil også minne om at det fremdeles er mulig å få satt årets influensavaksine. P.t. er det ikke meldt inn noen enkelttilfeller.

bottom of page