COVID - vaksinering

Oppdatering Covid-vaksinering 24.02.21

Denne uken har Nesbru Legesenter fullvaksinert gruppe 2, dvs de over 85 år. Vi har såvidt begynt på gruppe 3; 75-84 år. Dette er en stor pasientgruppe, og innkalling til vaksinering vil strekke seg over flere uker, hovedsaklig fordi det er begrenset med vaksiner vi får tildelt.

 

Alle VIL bli kontaktet, vi har oversikt over pasientene. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med legesenteret med forespørsler om tidspunkt.

 

Uke 3 starter vi opp med vaksinering av pasienter >85 år.

Målet er at alle voksne uten kontraindikasjoner skal få tilbud om vaksine. Så lenge tilgangen er knapp er prioritering en viktig og vanskelig oppgave. Fastlegene i Asker har foreløpig inngått avtale med kommunen om å vaksinere de mest prioriterte pasienter.

Oppdatert informasjon om prioriteringsrekkefølge kan sees på FHIs hjemmesider.

Vi er pålagt å følge FHI’s og helsemyndighetenes retningslinjer for prioriteringsrekkefølgen, og har ingen mulighet til å fravike fra dette utover det helsemyndighetene legger opp til.

Vi har et kontinuerlig arbeide pågående for å kartlegge hvilke pasienter som inngår i hver risikogruppe for å sikre at prioriteringsrekkefølgen blir riktig.

Legesenteret vil i tur og orden kontakte deg som pasient når det er din tur til å vaksineres HVIS du er i en høyt prioritert gruppe! Du trenger derfor ikke å kontakte oss. Hvis du er i en lavere prioritert gruppe vil kommunen kontakte deg direkte.

Covid-vaksinering er logistisk utfordrende å få til sammenliknet med influensavaksinering eller annen type vaksinering:


Vaksinen har kort holdbarhet. Vaksiner som ikke er satt innen 6 timer etter at de er trukket opp, må destrueres. I en tid med knapphet på vaksiner, er det derfor svært viktig at pasienter som settes opp til vaksinering møter presis til angitt tidspunkt. Ved å takk ja til vaksinering, plikter man også å møte opp til 2. dose, som settes 21 dager etter første dose.

Vi vil dessverre ikke ha mulighet til å bestille pasienttransport for vaksinering. Pasienter som ikke klarer å komme seg til legesenteret selv, må selv bekoste taxitransport.

Vi vil fortløpende forsøke å informere via hjemmeside og Facebook hvilke grupper som står for tur.

 

Vi vil også minne om at det fremdeles er mulig å få satt årets influensavaksine. P.t. er det ikke meldt inn noen enkelttilfeller.

NESBRU

LEGESENTER

Fekjan 13A, 1394 NESBRU    

Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66 98 41 41