top of page

PRISER HOS DIN FASTLEGE

 

gjeldende fra

11. oktober 2022

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget  

Konsultasjon hos allmennlege (UTEN OG MED SPESIALITET)  på dagtid/kveld  - Kr. 160/212

 

Sykebesøk på dagtid/kveld - Kr. 209/334

 

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjo/sykebeøk Kr. 49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte/bud Kr. 58,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett - Kr. 69,-

Tillegg for prøvetaking - Kr. 59,-

Ekspedisjonsgebyr Kr. 59,-

 


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget     
 

Utskrift av journal - Kr. 85,-

 

Journaloverføring - 144,- 

Materiell utgifter ved sår, EKG, Spirometri, gynekologiske undersøkelser, glukosebelastning m.m.

Førerkortattest - Kr. 700,-

Offshoreattest - Kr. 2340,-

Gjelder kun tilleggsytelser som ikke omfattes av normaltariffen, dvs. at 10-takstene kan komme i tillegg. Ved andre sykdomsrettede problemstillinger ikke relatert til erklæringer kommer konsultasjonshonorar i tillegg.

 

 1. Førerkortattest alle typer: 700.- Vi minner om at alle førerkortinnehavere som bruker diabetesmedisin SKAL fornuye førerkortet innen 1/1-2023.

 2. TT-kort:  350.-

 3. Hcp parkering: 350.-

 4. Helseerklæring generell (Gamle DNLF): 500.-

 5. Helseerklæring utvekslingsopphold inkl. vaksinasjonsattestering ++: 1,000.- (Krever ofte 2 oppmøter)

 6. Helseerklæring Politihøyskolen: 1,100.-

 7. Helseerklæring PADI/CMAS: 1,100.-

 8. Helseerklæring Fallskjermhopper: 1,100.-

 9. Helseerklæring Offshore: 2,550.- (Inkl audiometri).

 10. Legeerklæring sesongallergi/kroppsøvingsbegrensninger skole: 200.-

 11. Legeerklæring reiseavbrudd: 150-300.-

 12. Div. legeerklæringer-/attester som ikke er beskrevet over og som ikke krever fysisk undersøkelse: 250-750.- beregnes etter medgått tid.

 13. Søknad rehabiliteringsopphold utland o.l.: 350.-

 14. Attest sykt barn/barnepassers sykdom: 200.- (Tilbakevendende tilstander)

 15. Skolefravær videregående: 80.- (i konsultasjon), som tillegg ved evt e-konsultasjon.

 16. Adopsjonsattest: 850.-

 17. Erklæring fosterforeldre: 650.-

 18. Norsk motorsportforbund: 800.-

 19. Norsk Antidoping: 550.- (Tillegg for funksjonsundersøkelser og materiell kan tilkomme)

 20. Mer omfattende henvisninger gjort utenom arbeidstid: 100.- - 400.-

 21. Attest seilfly/mikrofly: 1,700.-

 

 

Utstyr/medikamenter/medgåtte ingrendienser/forbruksmateriell (som vi har på lager):

 1. Kenacort: 300.-

 2. Lederspan: 350.-

 3. Spiral: 350.-, ved hormonspiral utstedes resept i forkant.

 4. Tetanus: 150.- Kombinert med andre vaksiner (Boostrix/Boostrix-P): 350-400.-

 5. Influensavaksine: Sesongpris. Sesongen 2022-2023: 320.-

 6. Pneumokokkvaksine: 600.-

 7. Rektoskopiutstyr: 300.-

 8. Anoskopiutstyr: 150.-

 9. Permanent kateter inkl. lokalbedøvende gel, hansker osv: 550.-

 10. Glukose-/laktosebelastning: 205.- UANSETT FRIKORT ELLER IKKE.

 11. 24T-BT: 250.-/205.-

 12. Sett avføringsprøver som analyseres ved Nesbru Legesenter takseres med 10b i tillegg til gjeldende takster.

Les mer Egenandel hos lege - Helsenorge

bottom of page