top of page

INFLUENSAVAKSINERING SESONG 2022/2023

 

Nesbru Legesenter vaksinerer sine pasienter ihht FHI sine kriterier fortløpende i løpet av de neste ukene. Dette vil delvis skje ifm planlagte konsultasjoner, og også i forbindelse med egne vaksinasjonstider på tidlige ettermiddager fra og med uke 42.

 

De med indikasjon for pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksinen) vil få satt denne samtidig.

 

Har du time hos din fastlege i løpet av oktober og november, trenger du ikke bestille time til vaksine, den vil du få på din time.

ALLE PASIENTER MÅ I ÅR BETALE FOR INFLUENSAVAKSINERING.

PRIS: 320.-

Foreløpige datoer: 20.10, deretter 3.11 og 15.11.

Har du ingen legetime de første 2 m.n.d.? Bestill time for vaksine. Vi åpner for timebestilling mandag i uke 40. Det vil bli satt opp nye kvelder etter hvert, ved behov.

Alle MÅ ha fastsatt time for vaksine.

Det er en stor fordel om påkledning før vaksinering gjør det lett å sette vaksinen, kortermet er tingen!

 

Pasienter over 65 år kan sende timeforespørsler direkte til legesenteret. Pasienter under 65 som ikke har avklart hvorvidt de faller inn under FHI-gruppene må sende forespørsel til fastlege via www.helsenorge.no for å få avklart dette.

Vi ekspederer ikke influensavaksineresepter til utlevering og setting på apotek.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
   

 • Alle fra fylte 65 år
   

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
   

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
   

 • Barn og voksne med:
   

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

    

I tillegg anbefales influensavaksine til:
 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
   

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
   

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

bottom of page