INFLUENSAVAKSINERING SESONG 2021/2022

 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
   

 • Alle fra fylte 65 år
   

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
   

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
   

 • Barn og voksne med:
   

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

    

I tillegg anbefales influensavaksine til:
 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
   

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
   

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
   

Nesbru Legesenter vaksinerer sine pasienter ihht FHI sine kriterier fortløpende i løpet av de neste ukene. Dette vil delvis skje ifm planlagte konsultasjoner, og også i forbindelse med egne vaksinasjonstider på tidlig ettermiddager fra og med uke 41. De med indikasjon for pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksinen) vil få satt denne samtidig. Har du time hos din fastlege i løpet av oktober og november, trenger du ikke bestille time til vaksine, den vil du få på din time.

 

Har du ingen legetime de første 2 mnd. Bestill time for vaksine.  Første vaksinekveld er onsdag 13.10.21. Deretter vaksinerer vi torsdag 21/10 og tirsdag 2/11.  Det vil bli satt opp nye kvelder etter hvert, ved behov.

Alle MÅ ha fastsatt time for vaksine.

Pasienter >65 år kan sende timeforespørsler direkte til legesenteret. Pasienter under 65 som ikke har avklart hvorvidt de faller inn under FHI-gruppene må sende forespørsel til fastlege via www.helsenorge.no for å få avklart dette. Kriteriene er strengere enn tidligere da det foreløpig ikke er nok vaksine til alle. (En lett/moderat astma alene vil f.eks. ikke automatisk medføre at man defineres inn i risikogrunnen).

Vi ekspederer som hovedregel ikke influensavaksineresepter til utlevering og setting på apotek.

Vi minner om retningslinjene ifm vaksinering:

 

«Har du nå eller i løpet av siste uken hatt ett av følgende:

Forkjølelsessymptomer, feber, hoste, tungpusten og/eller sår hals skal du utsette timen minst 14 dager. Det tilsvarende gjelder dersom du har vært i utlandet eller vært i kontakt med noen som er smittet med COVID-19 de siste 14 dager. Er du i isolasjon eller karantene skal du heller ikke møte.

Også i år har vi ekstra fokus på smittevern. Det er derfor viktig at du møter helt presis til din time. Kommer du for tidlig, må du vente ute til du har time.

Før du går inn på legekontoret må du fylle ut og undertegne et avklaringsskjema i forhold til mulig smitte. Inne på legekontoret skal du ha på munnbind og sitte i god avstand fra andre. Vi vil tilrettelegge for dette.»