top of page

PRAKTISK

INFORMASJON

nesbru legesenter

 

RESEPTER

RESEPTER

 

Vær oppmerksom på at din fastlege kanskje ikke er tilstede hver dag. Planlegg din reseptbestilling og bestill i god tid slik at du ikke går tom. Vi kan dessverre ikke garantere at du får resept samme dag som du bestiller. Påberegn 2 virkedager.

BESTILLING AV FASTE MEDISINER

 

Faste medisiner bestilles via denne nettsiden, telefon eller oppmøte på legekontoret. Husk å bestille resepter i god tid. Din fastlege er kanskje ikke tilstede hver dag. Medisiner som ikke står på medisinlisten i din journal kan kun utleveres etter konsultasjon. Ved bestilling av medisiner pr.nett eller sms kan du skrive alle medisinene på en melding.

Bestilling av faste medisiner (fornyelse av resept) - trykk på FORNY RESEPT og du blir koblet til helsenorge.no. 

Du trenger BankID eller Buypass smartkort for å logge inn.

Dersom du benytter smarttelefon eller nettbrett:

 • Straks du har logget inn, så får du opp informasjon om din fastleges navn.

 • Trykk på fastlegens navn, eller symbolet til høyre for navnet.

 • Velg «forny resept», og følg anvisningene på skjermen.

 

Dersom du benytter PC/Mac:

 • Straks du har logget inn, vil du få oversikt over våre digitale tjenester.

 • Velg «forny resept», og følg anvisningene på skjermen.

DIGITALE TJENESTER – BankID

 

Du trenger BankID eller Buypass smartkort for å kunne bruke våre digitale tjenester hos helsenorge. Helseopplysninger er sensitive og krever høyt sikkerhetsnivå. Derfor må du bruke Helsenorge og ikke vanlig email for digital dialog med Nesbru Legesenter.

DIGITAL MELDING FRA LEGEN

 

Du får et SMS-varsel når du mottar et digitalt svar fra legen. Klikk her for å logg inn på helsenorge.no med BankID for å lese hele meldingen. Detaljene vises ved klikk på hvert emne i meldingsoversikten din.

TIMEBESTILLINGSRUTINER og E-KONSULTASJONER til juniorlege, vikar og LIS-legen

 

Bruker du Dr. Lyche Svindland, Dr. Sritharan eller Dr. Wiencke som din lege sender du resepforespørsel og E-kontakt til seniorlegen. 

 

For eksempel kan du legge din forespørsel om time etc til Dr. Lyche Svindland til Dr. Holmboe, som vil videresende meldingen din til henne. Leger som er på ferie kan ikke nås via E-konsultasjon og reseptfornyelse.


Ved timebestilling kan du dessverre foreløpig ikke booke time direkte i timeboken til juniorlegene (Dr. Lyche Svindland, Lied, Wiencke og Skyldstad). Her må du i stedet sende en melding, gjerne med noen ønsker om tidspunkt og vi vil sette opp time til deg.

KJERNEJOURNAL

 

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. ​Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge.  Kjernejournal er innført i alle kommuner og fylker, men noen få legevakter og legekontor har ikke tatt i bruk tjenesten ennå. 

Rask tilgang til viktige opplysninger.

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.

Kjernejournalen din ligger på helsenorge (min helse).

Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk. Kun den mest kritiske informasjonen er lagret her og registreres for deg av fastlege eller sykehusleger. Du må bruke bankID for å lese  – din kjernejournal.

Du kan også selv registrere dine sykdommer og viktige kontaktpersoner i kjernejournal ved å gå til Egne registreringer i kjernejournal.

BESTILLING AV FASTE MEDISINER
DIGITALE TJENESTER
KJERNEJOURNAL
FRIKORT

FRIKORT, UNDER 16 ÅR ELLER ANDRE FRITAK FOR EGENANDEL

Selv om du har fått frikort, er under 16 år eller av andre grunner ikke betaler egenandel er det allikevel ikke ALT hos din lege som dekkes eller inngår i frikortandelen. Har du fått en regning i posten fra oss, skyldes dette sannsynligvis en av nedenfor nevnte tjenester:

Dette inngår ikke i frikortgrunnlaget:

 • Utskrift av journal, attester, erklæringer og vaksiner. 

 • Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen  

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. etter kostnad.

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.  

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.  

 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.  

 • Tillegg for annet materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.m.  

 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. pr. brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten  

 • For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist  

 • Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.

 

PRISLISTE - se under prisliste på vår hjemmeside.

MIN LEGE

MIN LEGE

Legene ved Nesbru Legesenter har ingen telefontid. Ønsker du kontakt med din lege - ringer du vårt sentralbord 66 98 41 40. Helsesekretæren du da snakker med vil be deg oppgi hva du ønsker å snakke med din lege om -  hun vil videre avgjøre om din problemstilling kan tas pr. telefon eller om du må komme til time. Husk at helsesekretærene har taushetsplikt på lik linje med din lege. Alle timebestillinger - reseptbestillinger - behov for rekvisisjoner etc. blir formidlet via helsesekretærene på legesenteret - dette behøver du ikke snakke med din lege om.

DELELISTER

FASTLEGER MED DELELISTER

Deleliste er en ordning hvor to leger jobber på samme pasientliste. Disse har derfor en felles liste. På Nesbru legesenter har vi fire slike delelister. For deg som pasient betyr det at du i praksis har to fastleger dersom du tilhører en av delelistene. Du velger selv hvem av disse legene du benytter deg av når du kommer til konsultasjon. Ved bestilling av time til leger med deleliste, vennligst påfør hvem du ønsker time hos.

Leger på Nesbru legesenter som har deleliste:

 • Christian Fredrik Holmboe og Heidi Lyche Svindland (deleliste siden 2015)

LEGER I DELTID

LEGER I DELTID

Enkelte av våre leger jobber deltid:

Dr. Christian Fredrik Holmboe jobber +/- 60 %. Han deler sin fastlegepraksis med Dr. Heidi Tambs Lyche.


Dr. Lise Collett er p.t. i permisjon og hennes vikar er Aasmund Ørbeck-Nilssen som jobber 80 %. Han er ikke tilstede fredager. 

Dr. Martin Løwe Skas er pga kommunal tjeneste ikke tilstede mandager.

Dr. Kjartan M. Thorsen er ikke tilstede på fredager. 

Dr. Heidi Lyche Svindland er ikke tilstede på onsdager.

Dr. Karen Wiencke er ikke tilstede på onsdager. 

Dr. Jonas Skylstad er ikke tilstede på torsdager. 

TURNUSLEGE

Nesbru legesenter har til en hver tid turnuslege. Han/hun er ferdig utdannet lege, men som ledd i utdannelsen har han/hun en plikttjeneste i allmennpraksis. Turnuslegen vil gi deg en like god behandling som din primærlege og er et godt alternativ hvis du har behov for en rask time.

TURNUSLEGE

TIMEBESTILLING - VENTETID

Enkelte av våre fastleger jobber i reduserte stillinger. Det kan derfor være lang ventetid hos din faste lege. MEN legene som jobber redusert har enten en partner (som også er din fastlege) eller gode vikarer. Ved behov for rask time vil vi sette deg opp til vikar. Hvis dette ikke er ønskelig - gi oss beskjed via din melding.

TIMEBESTILLING - VENTETID
BLODPRØVER OG ANALYSER

BLODPRØVER OG ANALYSER

Vi har et stort og moderne laboratorium på Nesbru Legesenter. Vi har et nært samarbeid med Noklus (kvalitetssikrings-organ for laboratorier), Furst Medisinske Laboratorium, Asker og Bærum Sykehus, samt en rekke andre eksterne laboratorier både i og utenfor sykehus.  


Vi er stolte av å kunne levere analysesvar basert på nøyaktighet, og høy kvalitetssikring. Blodprøver er til hjelp i utredning og behandling. 


Vi har et stort spekter av analyser på vårt interne laboratorium. De fleste prøver blir ferdige samme dag. De prøver vi selv ikke utfører, sendes til  eksterne laboratorier. Vi tar ikke blodprøver i forkant av timen. 

Du kan nå gå inn på www.furstpasient.no for å få alle dine blodprøvesvar. Sikker pålogging skjer gjennom ID-porten med BankID, Buypass eller Commifides. Der kan det hentes ut komplette svarrapporter i PDF-format. Det er mulig å få tilgang til alle prøvesvar innen medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi. Det gjelder også alle historiske prøvesvar. Dessverre er ikke løsningen tilgjengelig for histologi og cytologi.

Hvis du ikke har f.eks BankID, kan du hos fastlegen få med deg en kode hvor du får sms når svarene er klare. 

PASIENTTRANSPORT

PASIENTTRANSPORT

Fra 01.10.16 blir det nye regler for pasientreiser. Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. Logg inn på helsenorge.no. Her finner du informasjon, søknadsskjemaer osv.

Hvis sykehuset innkaller til time skal de sørge for bestilling av transport.

INFLUENSAVAKSINERING

INFORMASJON FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET - INFLUENSVAKSINERING

Flere bør ta influensavaksinen.

Norge ligger langt under WHO`s mål om 75 prosent influensavaksinasjonsdekning i risikogruppene. Folkehelseinstituttet er bekymret for den lave vaksinasjonsdekningen.

Nær halvannen million mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner på grunn av influensa. Det er anslått at det hvert år dør gjennomsnittlig 900 personer i Norge som følge av sykdommen.

- Influensa er en relativt harmløs infeksjon for personer med god helse, men viruset kan gi alvorlig sykdom og føre til forverring av grunnsykdom hos personer med hjerte- og lungesykdom, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar, diabetes og lever- eller nyresvikt. Influensa kan også gi alvorlig sykdom hos gravide og eldre.

Tall fra Statistisk sentralbyrå for 2013/2014-sesongen viser at kun én av fem i risikogruppene tok sesonginfluensavaksine, sier seniorrådgiver Kjersti Rydland i Folkehelseinstituttet.

Risikogruppene, pårørende og helsepersonell bør vaksineres.

Forbruket av influensavaksine har vært jevnt synkende siden 2006. 

- Vi er bekymret for at så mange lar være å vaksinere seg, med tanke på at dette er en enkel og effektiv måte å beskytte både seg selv og andre på. Folkehelseinstituttet anbefaler alle i risikogruppene å vaksinere seg. I tillegg bør helsepersonell og pårørende til personer med nedsatt immunforsvar vaksinere seg for å beskytte de som er spesielt utsatt, avslutter Rydland.

Bør tas årlig.

Influensavirus endrer seg hele tiden. For å oppnå best mulig beskyttelse tilpasses vaksinen hvert år de virus som sirkulerer. I tillegg avtar effekten av vaksinen over tid. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at vaksinen tas årlig. 
Vaksinen får du ved å kontakte din fastlege. Hvis kommunen din arrangerer vaksinasjonsdager kan du også benytte deg av disse.

 

Er du en av dem som bør ta influensavaksinen?

Influensavaksine anbefales til:

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med: 
  o diabetes type 1 og 2 
  o kronisk luftveissykdom 
  o kronisk hjerte- og karsykdom 
  o kronisk leversvikt 
  o kronisk nyresvikt 
  o kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  o nedsatt immunforsvar 
  o svært alvorlig fedme (BMI over 40) 
  o annen alvorlig eller kronisk sykdom

 

Grupper som anbefales å vaksinere seg for å beskytte andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for pasientene.

 • Pårørende til personer med nedsatt infeksjonsforsvar bør vurdere å vaksinere seg for å beskytte disse.

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Har influensavaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden. Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

ELEKTRONISK FAKTURA

ELEKTRONISK FAKTURA

Elektronisk faktura er et e-post-varsel eller SMS-varsel, om at pasienten har mottatt en faktura. Pasienten kan hente den fullstendige fakturaen på sin profil i www.PasientSky.no.
 

 

KRITERIER FOR Å SENDE ELEKTRONISK FAKTURA


Følgende kriterier må oppfylles for at vi sender elektronisk faktura:

 • Enten: registrert gyldig e-postadresse 

 • Eller: registrert mobilnummer

 • For pasienter med både registrert e-postadresse og mobilnummer, sendes fakturaen pr. e-post

 • Pasienten må være i alderen 18-65 år

 • Pasienten må være registrert med gyldig fødselsnummer, 11 siffer
  (D-nummer er ikke tilstrekkelig)

 • Mobilnummer må være 8 siffer

 • Mobilnummer må starte på 4 eller 9

 • Faktura kan ikke være registrert som "faktura til annen adresse"

 • Faktura kan ikke være registrert som EHF (Elektronisk handelsformat)


Dersom ett, eller flere av kriteriene ikke oppfylles, sendes fakturaen pr. post. Dersom vi ikke registrerer bekreftet mottakelse av SMS innen 12 timer, sendes fakturaen pr. post.


HVORFOR ELEKTRONISK FAKTURA?

 

 • Miljøvennlig
  Vi ønsker å spare miljøet ved å gå i en grønnere retning.

   

 • Fordel for pasienten
  Pasienten mottar regningen sin raskt, og har den enkelt tilgjengelig. 

   

 • Fordel for klinikken
  Når det er enklere for pasienten å betale, får legen pengene raskere.

   

 • Reduserer returposten
  Færre faktura i retur - mindre arbeid for klinikken.

 

 

TRYGT 

Elektronisk varsling inneholder ikke sensitive personopplysninger, kun relevante betalingsdetaljer. Det er strenge krav for å se den fullstendige fakturaen.

Pasienten må identifisere seg med BankID på Pasientsky, for å se sin faktura. På denne måten sikrer vi at kun rette vedkommende har tilgang til fakturaen, selv i tilfeller hvor galt mobilnummer skulle være registrert.

Dersom pasienten ikke ønsker å motta elektronisk faktura, kan en reservere seg ved å logge inn på sin profil i www.PasientSky.no.


 

HVOR HENTES KONTAKTINFORMASJON FRA?

Mobilnummer er kun hentet i en engangsoverførsel fra journalsystemet og synkroniseres ikke løpende. Pasienter vil også kunne bekrefte, eller endre sitt telefonnummer på betalingsterminalen ved senere legebesøk.

E-postadresse hentes ikke fra journalen. Dette må pasienten, eller legekontoret, manuelt legge til på pasientens profil i www.PasientSky.no

NYTTIGE LENKER

NYTTIGE LENKER

Helsenorge.no

 

Giftinformasjonen

Hvis ulykken er ute  kan du sjekke på denne siden. 
Her får du informasjon om legemidler, mat/drikke, planter etc.

 

Demens

En siden for personer med demens og /eller pårørende.

 

Norges Astma- og allergiforbund

 

Norges Handikapforbund

 

Norges Cøliakiforening

 

Norsk Pasientskadeerstatning

 

Rådgivning om spiseforstyrrelser

 

Landsforeningen for hjerte -og lungesyke

 

Folkehelseinstituttet

 

Helsenett

 

Astma og allergimedisin

Det er stadig nye forandringer i forskrivning av medikamenter som utleveres på blå-resept.

 

bottom of page