top of page

Fekjan 13A, 1394 NESBRU  Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66984141

NESBRU LEGESENTER ble etablert i 1975 på Hvalstad av Dr. Petter Faye-Lund. Dr. Pål Vik kom til i 1977, Dr. Jan Morten Engzelius i 1979, og Dr. Arne Høyem i 1981 da Dr. Faye-Lund gikk over i annen jobb. Legesenteret flyttet ned til helt nye lokaler på Nesbru Senter sommeren 1983. Dr. Aasmund Ørbeck-Nilssen begynte i 1989 og Dr. Christian Fredrik Holmboe i 1996. I 2007 startet Dr. Martin Løwe Skas ved senteret. Dr. Lise Collett begynte i 2011 som fastlege. Dr. Kjartan M. Thorsen startet på Nesbru legesenter i 2012, i første omgang som vikar. I 2014 ble han fastlege. Dr. Heidi Lyche Svindland startet i 2014, først som vikar. F.o.m. 2015 har hun vært fastlege og deler liste med Dr. C. F. Holmboe. Dr. Marit Lied begynte som vikar ved senteret i 2014. Hun har fra oktober 2016 vært fastlege.

Nesbru Legesenter er Asker og Bærums største legesenter med totalt 10 fastleger og en turnuslege. Nesbru legesenter ønsker å tilby sine pasienter alle tilgjengelige allmennmedisinske helsetjenester. Vi tilstreber et høyt faglig nivå og ønsker å være best mulig tilgjengelige for våre pasienter.  Derfor er vi blant de første i Asker og Bærum som også har tatt i bruk Digital Dialog via Helsenorge.no

NESBRU LEGESENTER

MARTIN LØWE

SKAS

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Karol Marcinkowskie University i Poznon, Polen i 2004.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2007.

Har sykehuserfaring fra Radiumhospitalet og kreftsenteret ved Ullevål sykehus.

Jobber som helsestasjonslege/skole-lege i Asker kommune en dag i uken (mandag).

Jobber i 80% stilling ved Nesbru legesenter (tIrsdag - fredag).

59CX0035 man small.jpg

AASMUND
ØRBECK-NILSSEN

LEGE

Uteksaminert ved Universitetet i Tromsø i 1982. Jobbet ved Nesbru legesenter siden 1990. Har sykehuserfaring fra Drammen og Bærum sykehus og er bedriftslege for Dnlf. 

Karen Løkken Wiencke

tar over hjemmelen f.o.m.  22.03.23. 

F.o.m. 14.03.23 vil Aasmund Ørbeck-Nilssen vikariere for Lise Collett mens hun er i permisjon.

KAREN WIENCKE

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2009. Har erfaring fra medisinsk avdeling på Bærum sykehus og som fastlegevikar på CC Vest legesenter i Oslo.

Karen Løkken Wiencke

tar over hjemmelen til Aasmund Ørbeck-Nilssen f.o.m.  22.03.23. 

Lise.jpg

LISE COLLETT

LEGE

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2009.

 

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2011.

Lise Collett er i videreutdanning ved Modum Bad, og jobber i redusert stilling. 

Jonas NLE 2 SMALL_edited.jpg

JONAS ÅSERUD

SKYLSTAD

LEGE

Uteksaminert fra Universitet i Oslo i 2016
Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2019.

 
Har 1,5 års sykehuserfaring fra ortopedisk avdeling ved Ullevål sykehus, skadelegevakten.

 

Starter opp ny fastlegeliste fra 01.09.21. Jobber mandag, tirsdag, onsdag og fredag ved Nesbru Legesenter. 

59CX0181 man.jpg

JANNE HEMER
FINSBERG

MELLOMLEDER

Har vært ansatt ved Nesbru Legesenter i 21 år. Har hovedansvar for IT, journalsystemet og også i samarbeid med personalansvarlig lege ansvarlig for den daglige driften i forhold til de ansatte ved Nesbru Legesenter. Håndterer og formidler kommentarer fra pasienter. 

ANSATTE

JANNE, CATHRIN, ANNIKEN, ANETTE, MILDRED OG KIRSTEN. 

59CX0019 BW Heidi.jpg

HEIDI LYCHE 
SVINDLAND

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Semmelweis University, Budapest i 2007.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2014.

Har sykehuserfaring fra bla indremedisinsk avdeling ved Tønsberg og Ringerike sykehus og har i perioder ledet palliativt team.

Har deleliste med Christian Fredrik Holmboe og jobber i 80% stilling ved senteret. Praksiskonsulent i 20% stilling på gyn/føde avd, Bærum sykehus (onsdag)

MARIT LIED

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2012. Har sykehuserfaring fra Radiumhospitalet og gynekologisk avdeling ved Ullevål sykehus, og har jobbet som helsestasjonslege/skolelege i Asker kommune. Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2014. 

Har en noe redusert stilling ut februar 2024. Til stede tirsdager, onsdager og fredager. Mandager og torsdager jobber hennes vikar, Hilde Kristine Delbeck. 

59CX0247 Kjartan.jpg

KJARTAN M. 
THORSEN

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Aarhus Universitet i 2007. Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2012.

Har sykehuserfaring fra ved medisinsk avdeling ved Glostrup hospital, Danmark og Haydom hospital, Tanzania.

Jobber i 80% stilling ved senteret (mandag-torsdag).

CHRISTIAN FREDRIK HOLMBOE

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Universitet i Oslo i 1987.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 1996.

Har sykehuserfaring fra medisinsk avdeling ved Asker og Bærum sykehus og Diakonhjemmet. Har dessuten vært avdelingslege i Hærens Jegerkommando/FSK og tidligere vært medisinsk fagansvarlig for Norges Basketballforbund.

Har deleliste med Heidi Lyche Svindland og jobber i redusert stilling ved senteret

(hvilke dager varierer). 

bottom of page