Fekjan 13A, 1394 NESBRU  Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66984141

NESBRU LEGESENTER ble etablert i 1975 på Hvalstad av Dr. Petter Faye-Lund. Dr. Pål Vik kom til i 1977, Dr. Jan Morten Engzelius i 1979, og Dr. Arne Høyem i 1981 da Dr. Faye-Lund gikk over i annen jobb. Legesenteret flyttet ned til helt nye lokaler på Nesbru Senter sommeren 1983. Dr. Aasmund Ørbeck-Nilssen begynte i 1989 og Dr. Christian Fredrik Holmboe i 1996. I 2007 startet Dr. Martin Løwe Skas ved senteret. Dr. Lise Collett begynte i 2011 som fastlege. Dr. Kjartan M. Thorsen startet på Nesbru legesenter i 2012, i første omgang som vikar. I 2014 ble han fastlege. Dr. Heidi Lyche Svindland startet i 2014, først som vikar. F.o.m. 2015 har hun vært fastlege og deler liste med Dr. C. F. Holmboe. Dr. Marit Lied begynte som vikar ved senteret i 2014. Hun har fra oktober 2016 vært fastlege og deler liste med Dr. Pål Vik. Dr. Karen Wiencke startet som fastlege ved senteret i august 2018 og deler liste med Dr. Aasmund Ørbeck-Nilssen. 

Nesbru Legesenter er Asker og Bærums største legesenter med totalt 10 fastleger og en turnuslege. Nesbru legesenter ønsker å tilby sine pasienter alle tilgjengelige allmennmedisinske helsetjenester. Vi tilstreber et høyt faglig nivå og ønsker å være best mulig tilgjengelige for våre pasienter.  Derfor er vi blant de første i Asker og Bærum som også har tatt i bruk Digital Dialog via Helsenorge.no

NESBRU LEGESENTER

HEGE BERG-JENSEN

KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG

Hege har 6-årig universitetsutdanning fra Tyskland og Oslo. Hun har lang erfering fra blandt annet: Norde Aasen Bo- og habiliteringssenter.

Voksentoppen Senter for astma og allergi - Rikshospitalet. Barnesenteret ved Ullevål Sykehus, seksjon for barnehabilitering.

Seksjon for Sosialpediatri og Poliklinikken "Overvektprosjektet".

ANSATTE

JANNE, METTE, CATHRIN, CHARLOTTE, ZULEHA, ANNIKEN OG TAZAN.

JANNE HEMER

FINSBERG

MELLOMLEDER

Har vært ansatt ved Nesbru Legesenter i 17 år. Har hovedansvar for IT, journalsystemet og også i samarbeid med personalansvarlig lege ansvarlig for den daglige driften i forhold til de ansatte ved Nesbru Legesenter. Håndterer og formidler kommentarer fra pasienter. 

PÅL VIK

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Universitet i Oslo 1975. Jobbet ved Nesbru Legesenter siden 1977.

Har sykehuserfaring fra bla ortopedisk avdeling ved Martina Hansens Hospital, psykiatrisk avdeling, Blakstad og røntgenavdeling.

Har vært tilsynslege ved Asker Bo- og omsorgssenter i 16 år.

Jobber i 80% stilling ved Nesbru legesenter (ikke tilstede onsdager).

Har deleliste med Marit Lied. 

MARIT LIED

LEGE

Uteksaminert fra Universitet i Oslo i 2012.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2014 som vikar for ulike leger.

Har 4 måneders sykehuserfaring fra gynekologisk avdeling ved Ullevål sykehus.

Har en 40% bistilling i Asker kommune som helsestasjonslege/skole-lege. Har deleliste med Pål Vik og jobber fast i 60% stilling ved senteret (onsdag, torsdag og fredag). 

HEIDI LYCHE

SVINDLAND

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Semmelweis University, Budapest i 2007.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2014.

Har sykehuserfaring fra bla indremedisinsk avdeling ved Tønsberg og Ringerike sykehus og har i perioder ledet palliativt team.

Har deleliste med Christian Fredrik Holmboe og jobber i 80% stilling ved senteret. Praksiskonsulent i 20% stilling på gyn/føde avd, Bærum sykehus (onsdag)

CHRISTIAN FREDRIK HOLMBOE

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Universitet i Oslo i 1987.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 1996.

Har sykehuserfaring fra medisinsk avdeling ved Asker og Bærum sykehus og Diakonhjemmet. Har dessuten vært avdelingslege i Hærens Jegerkommando/FSK og tidligere vært medisinsk fagansvarlig for Norges Basketballforbund.

Har deleliste med Heidi Lyche Svindland og jobber i redusert stilling ved senteret

(hvilke dager varierer). 

MARTIN LØWE

SKAS

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Karol Marcinkowskie University i Poznon, Polen i 2004.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2007.

Har sykehuserfaring fra Radiumhospitalet og kreftsenteret ved Ullevål sykehus.

Jobber som helsestasjonslege/skole-lege i Asker kommune en dag i uken (mandag).

Jobber i 80% stilling ved Nesbru legesenter (tIrsdag - fredag).

KJARTAN M. 

THORSEN

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Aarhus Universitet i 2007. Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2012.

Har sykehuserfaring fra ved medisinsk avdeling ved Glostrup hospital, Danmark og Haydom hospital, Tanzania.

Jobber i 80% stilling ved senteret (mandag-torsdag).

KAREN WIENCKE

SPES. I ALLMENNMEDISIN

Uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2009. Har erfaring fra medisinsk avdeling på Bærum sykehus og som fastlegevikar på CC Vest legesenter i Oslo. Har deleliste med Aasmund Ørbeck-Nilssen og jobber fast 4 dager i uken (alle dager unntatt onsdag).

AASMUND

ØRBECK-NILSSEN

LEGE

Uteksaminert ved Universitetet i Tromsø i 1982. Jobbet ved Nesbru legesenter siden 1990. Har sykehuserfaring fra Drammen og Bærum sykehus og er bedriftslege for Dnlf. 

F.o.m. 01.08 vil ny fastlege ved NLE - Karen Løkken Wiencke dele liste  med Aasmund Ørbeck-Nilssen. F.o.m. 20.08 vil Aasmund Ørbeck-Nilssen være tilstede mandag, tirsdag og onsdag. 

JONAS ÅSERUD

SKYLSTAD

LEGE

Dr. Jonas Skylstad vikarierer for Dr. Collett (mandag til torsdag) og Dr. Thorsen hver fredag.

I tillegg vikarierer han for samtlige leger ved ferieavvikling. 

LISE COLLETT

LEGE

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2009.

Jobbet ved Nesbru legesenter siden 2011.

Dr. Collett er for tiden i svangerskapspermisjon. Hennes vikar er Dr. Jonas Skylstad (mandag til torsdag).

NESBRU

LEGESENTER

Fekjan 13A, 1394 NESBRU    

Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66 98 41 41