top of page

NYHETER
nesbru legesenter

Videokonsultasjon

Det er nå oppstart for influensavaksinering sesongen 2023-24

Publisert  09.10.2023

Det er nå oppstart for influensavaksinering sesongen 2023-24

Nytt av året er at Nesbru Legesenter også vil hjelpe kommunen med oppfriskningsdose av siste versjon av Koronavaksinen. Disse to vaksinene kan settes samtidig. Oppfriskningsdoser gis til pasienter i risikogruppene der det er mer enn 6. m.n.d. siden siste vaksine/Covidinfeksjon.

Mange pasienter vil få dette tilbudet i.f.m. sine vanlige avtaler ved legesenteret de nærmeste ukene/mnd. Risikogruppene for både influensa- og koronavaksinering er ganske sammenfallende.

For pasienter i risikogruppe som ikke har en avtale før jul, er det satt opp foreløpig to kvelder dedikert til vaksinering av disse, 18. oktober og 2. november. Ta kontakt med resepsjonen eller send egen spesifisert timebestilling merket "Vaksinering" via helsenorge.no. 

NB: Influensa-, pneumokokk- og Koronavaksine kan ikke alle settes samtidig. Alternativene er:

1. Kun influensavaksine.

2. Korona- og influensavaksine

3. Pneumokokk- og influensavaksine.

Vi oppfordrer alle pasienter i risikogruppene å være fullvaksinert etter de til enhver tid gjeldnede retningslinjer!

Lenke til gjeldende retningslinjer: Informasjon om koronavaksine - FHI 

AASMUND ØRBECK-NILSSEN avslutter sin hjemmel ved Nesbru Legesenter

Publisert  14.01.2023

Aasmund Ørbeck-Nilssen avslutter sin hjemmel ved Nesbru legesenter den 22/3-2023. I den forbindelse avsluttes også hans deleliste med Karen Wiencke.

 

Karen Wiencke tar over denne hjemmelen, men pga stor liste som må reduseres pga kapasitet, vil et større antall pasienter bli flyttet til ny fastlege (enten annen lege på Nesbru legesenter eller annen fastlege i Asker).
Nesbru legesenter er ikke involvert i utvelgelsen av pasienter som blir flyttet til annen lege. Dette vil være et tilfeldig uttrekk av pasienter som gjøres av Helfo. Det tas ikke hensyn til hvor lenge pasienten har vært på Ørbeck-Nilssen/Winckes liste.

 

Lise M. Collett går ut i permisjon 14/4 for et videreutdanningsår. I denne perioden vil Ørbeck-Nilssen være hennes vikar. Han vil da ta seg av Colletts pasienter, og ikke fungere som fastlege for sine tidligere pasienter. 

INFLUENSAVAKSINERING SESONG 2022/2023

Publisert  11.10.2022

Nesbru Legesenter vaksinerer sine pasienter ihht FHI sine kriterier fortløpende i løpet av de neste ukene. Dette vil delvis skje ifm planlagte konsultasjoner, og også i forbindelse med egne vaksinasjonstider på tidlige ettermiddager fra og med uke 42.

 

De med indikasjon for pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksinen) vil få satt denne samtidig.

 

Har du time hos din fastlege i løpet av oktober og november, trenger du ikke bestille time til vaksine, den vil du få på din time.

ALLE PASIENTER MÅ I ÅR BETALE FOR INFLUENSAVAKSINERING.

PRIS: 320.-

Foreløpige datoer: 20.10, deretter 3.11 og 15.11.

Har du ingen legetime de første 2 m.n.d.? Bestill time for vaksine. Vi åpner for timebestilling mandag i uke 40. Det vil bli satt opp nye kvelder etter hvert, ved behov.

Alle MÅ ha fastsatt time for vaksine.

Det er en stor fordel om påkledning før vaksinering gjør det lett å sette vaksinen, kortermet er tingen!

 

Pasienter over 65 år kan sende timeforespørsler direkte til legesenteret. Pasienter under 65 som ikke har avklart hvorvidt de faller inn under FHI-gruppene må sende forespørsel til fastlege via www.helsenorge.no for å få avklart dette.

Vi ekspederer ikke influensavaksineresepter til utlevering og setting på apotek.

VIKTIG INFORMASJON - ØYEBLIKKELIG HJELP

Publisert  11.10.2022

Fra og med 01.01.2022 avvikler vi nåværende system med øyeblikkelig-hjelp-timer om morgenen.  Det betyr at du fra 01.01.2022 IKKE skal møte opp fysisk på morgenen, men ringe oss fra kl. 08.00 ved behov for akutt-time samme dag.  Du vil eventuelt få tildelt time i løpet av dagen avhengig av hastegrad og kapasitet.

VIKTIG INFORMASJON FRA NESBRU LEGESENTER

Publisert 03.10.2021

Fra og med 01.01.2022 avvikler vi nåværende system med

øyeblikkelig-hjelp-timer om morgenen. 

 

Det betyr at du fra 01.01.2022 IKKE skal møte opp fysisk på morgenen, men ringe oss fra kl. 08.00 ved behov for akutt-time samme dag. 

 

Du vil eventuelt få tildelt time i løpet av dagen avhengig av hastegrad og kapasitet.

 

Med vennlig hilsen oss på Nesbru legesenter

INFLUENSAVAKSINERING SESONG 2021/2022

Publisert 03.10.2021

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 
 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
   

 • Alle fra fylte 65 år
   

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
   

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
   

 • Barn og voksne med:
   

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

    

I tillegg anbefales influensavaksine til:
 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
   

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
   

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

   

Nesbru Legesenter vaksinerer sine pasienter ihht FHI sine kriterier fortløpende i løpet av de neste ukene. Dette vil delvis skje ifm planlagte konsultasjoner, og også i forbindelse med egne vaksinasjonstider på tidlig ettermiddager fra og med uke 41. De med indikasjon for pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksinen) vil få satt denne samtidig. Har du time hos din fastlege i løpet av oktober og november, trenger du ikke bestille time til vaksine, den vil du få på din time.

 

Har du ingen legetime de første 2 mnd. Bestill time for vaksine.  Første vaksinekveld er onsdag 13.10.21. Deretter vaksinerer vi torsdag 21/10 og tirsdag 2/11.  Det vil bli satt opp nye kvelder etter hvert, ved behov.

Alle MÅ ha fastsatt time for vaksine.

Pasienter >65 år kan sende timeforespørsler direkte til legesenteret. Pasienter under 65 som ikke har avklart hvorvidt de faller inn under FHI-gruppene må sende forespørsel til fastlege via www.helsenorge.no for å få avklart dette. Kriteriene er strengere enn tidligere da det foreløpig ikke er nok vaksine til alle. (En lett/moderat astma alene vil f.eks. ikke automatisk medføre at man defineres inn i risikogrunnen).

Vi ekspederer som hovedregel ikke influensavaksineresepter til utlevering og setting på apotek.

Vi minner om retningslinjene ifm vaksinering:

 

«Har du nå eller i løpet av siste uken hatt ett av følgende:

Forkjølelsessymptomer, feber, hoste, tungpusten og/eller sår hals skal du utsette timen minst 14 dager. Det tilsvarende gjelder dersom du har vært i utlandet eller vært i kontakt med noen som er smittet med COVID-19 de siste 14 dager. Er du i isolasjon eller karantene skal du heller ikke møte.

Også i år har vi ekstra fokus på smittevern. Det er derfor viktig at du møter helt presis til din time. Kommer du for tidlig, må du vente ute til du har time.

Før du går inn på legekontoret må du fylle ut og undertegne et avklaringsskjema i forhold til mulig smitte. Inne på legekontoret skal du ha på munnbind og sitte i god avstand fra andre. Vi vil tilrettelegge for dette.»

Oppdatering 12.06.21 - Covid-vaksinering 

Publisert 23.06.2021

1. Nesbru Legesenter har nå avsluttet første runde med vaksinering av pasienter. Alle nyvaksineringer ivaretas nå av pasientenes bostedskommune. Vi følger opp vaksine # 2 som avtalt.

2. Enkelte pasienter som har gjennomgått Covid-infeksjon for > 3 m.n.d. siden vil bli kontaktet i.l.a. juni og juli for endose boostervaksine. Vaksinen vil være Moderna eller Pfizer. Vi vil sannsynlig ikke rekke å kontakte alle. Dersom du er i denne gruppen og ikke har blitt kontaktet innen 12. juli bør du kontakte det kommunale vaksinasjonskontoret.

3. Nesbru Legesenter har etter nøye vurdering besluttet å IKKE forskrive/tilby Johnson & Johnson vaksine til sine pasienter. Vi ber om at dette respekteres.

4. Nesbru Legesenter kan/skal IKKE etter-registrere Covid-vaksiner satt annet sted. Kontakt vaksinasjonskontoret i bostedskommunen. På denne måten sikres verifiserbar registrering.

Dr. Pål Vik

Publisert 23.06.2021

Dr. Pål Vik (72), en av Nesbru Legesenters grundere, avslutter den 01.06.21 sin fastlegepraksis ved Nesbru Legesenter og overlater ansvaret for sine pasienter til Dr. Marit Lied.

Dr. Vik har med sin utpregede ansvarsfølelse og dedikasjon preget senterets drift og medisinske ansvar gjennom alle år og vil garantert bli savnet.

 

Vi ønsker han lykke til i en aktiv pensjonisttilværelse!

Oppdatering 23.04.21 - Covid-vaksinering 

Publisert 23.04.2021

Nesbru Legesenter innkaller nå fortløpende sine pasienter i fhi prioriteringsgruppe 5, 6 og 7. Vi ringer de aktuelle direkte for timeavtale, NB ofte fra skjult nummer! Vaksineringen foregår på legesenteret med oppstart tirsdag 27.4.

Både bestillingene og den praktiske avviklingen av er et omfattende og komplekst arbeide. Vi presiserer derfor følgende:

1. Vi har minimal mulighet til å endre bestilte timeavtaler.

2. Hvis du IKKE kan møte så gi beskjed umiddelbart. Det er imidlertid ikke sikkert at vi på stående fot kan tilby en annen timeavtale.

3. MØT PRESIS! Ikke for tidlig. Det er mange som innkalles på omtrent samme tidspunkt. Vent ute med god avstand inntil din gruppe blir kalt inn på venterommet. ALLE skal fylle ut screeningskjemaet mens man venter.

4. Observasjonstiden etter førstegangsvaksinering er 20-30 minutter. Legg også dette inn i beregningen.

Vi er glad for å kunne bidra i dette viktige arbeidet på kommunens vegne, og ønsker å gjennomføre en uproblematisk avvikling.

Oppdatering 29.03.21 - Covid-vaksinering 

Publisert 29.03.2021

Nesbru Legesenter har nå igangsatt innkalling av pasienter <75 år med HØY risiko for komplikasjoner ifm Covid-infeksjon. 

Asker kommune innkaller samtidig også pasienter på tvers av alders- og risikoprofil til vaksinering i kommunal regi. 

Flere pasienter vil derfor oppleve at de får forespørsel fra både fastlege og Asker kommune, noe som vil være uunngåelig da det er overlapping mellom gruppene. 

Dette til orientering.

Oppdatering Covid-vaksinering

Publisert 24.02.2021

Denne uken har Nesbru Legesenter fullvaksinert gruppe 2, dvs de over 85 år. Vi har såvidt begynt på gruppe 3; 75-84 år. Dette er en stor pasientgruppe, og innkalling til vaksinering vil strekke seg over flere uker, hovedsaklig fordi det er begrenset med vaksiner vi får tildelt.

 

Alle VIL bli kontaktet, vi har oversikt over pasientene. Det er derfor ikke nødvendig å ta kontakt med legesenteret med forespørsler om tidspunkt.

COVID-vaksinering

Publisert 18.01.2021

Uke 3 starter vi opp med vaksinering av pasienter >85 år.

Målet er at alle voksne uten kontraindikasjoner skal få tilbud om vaksine. Så lenge tilgangen er knapp er prioritering en viktig og vanskelig oppgave. Fastlegene i Asker har foreløpig inngått avtale med kommunen om å vaksinere de mest prioriterte pasienter.

Oppdatert informasjon om prioriteringsrekkefølge kan sees på FHIs hjemmesider.

Vi er pålagt å følge FHI’s og helsemyndighetenes retningslinjer for prioriteringsrekkefølgen, og har ingen mulighet til å fravike fra dette utover det helsemyndighetene legger opp til.

Vi har et kontinuerlig arbeide pågående for å kartlegge hvilke pasienter som inngår i hver risikogruppe for å sikre at prioriteringsrekkefølgen blir riktig.

Legesenteret vil i tur og orden kontakte deg som pasient når det er din tur til å vaksineres HVIS du er i en høyt prioritert gruppe! Du trenger derfor ikke å kontakte oss. Hvis du er i en lavere prioritert gruppe vil kommunen kontakte deg direkte.

Covid-vaksinering er logistisk utfordrende å få til sammenliknet med influensavaksinering eller annen type vaksinering:


Vaksinen har kort holdbarhet. Vaksiner som ikke er satt innen 6 timer etter at de er trukket opp, må destrueres. I en tid med knapphet på vaksiner, er det derfor svært viktig at pasienter som settes opp til vaksinering møter presis til angitt tidspunkt. Ved å takk ja til vaksinering, plikter man også å møte opp til 2. dose, som settes 21 dager etter første dose.

Vi vil dessverre ikke ha mulighet til å bestille pasienttransport for vaksinering. Pasienter som ikke klarer å komme seg til legesenteret selv, må selv bekoste taxitransport.

Vi vil fortløpende forsøke å informere via hjemmeside og Facebook hvilke grupper som står for tur.

 

Vi vil også minne om at det fremdeles er mulig å få satt årets influensavaksine. P.t. er det ikke meldt inn noen enkelttilfeller.

COVID-19

Publisert 12.11.2020

Smittetallene for Covid er stigende i Asker og Bærum. 

 

Asker kommune har 09.11.20 endret lokal forskrift for smittevern:

https://innsyn3.asker.kommune.no/appli.../getMoteDokument

Fastlegene i Asker ønsker å sikre både sine pasienter samt driften av legesentrene.

Dette medfører at alle pasienter >12 år som besøker Nesbru Legesenter MÅ bruke munnbind.

 

I tillegg må klareringsskjemaet fylles ut. Dette gjelder også selv om man bare er innom for å levere prøver eller gi en enkel beskjed.

 

Vi setter pris på at dette respekteres!

Influensavaksinene 2020/21 har nå kommet

Publisert 07.10.2020

Nytt av året er at vaksinen frem til 01.12.2020 er forbeholdt KUN pasienter i risikogruppene. I følge FHI gjelder dette:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med diabetes type 1 og 2

 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
   

I tillegg anbefales influensavaksine til:
 

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.

 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
   

Nesbru Legesenter vaksinerer sine pasienter ihht FHI sine kriterier fortløpende i løpet av de neste ukene. Dette vil delvis skje ifm planlagte konsultasjoner, og også i forbindelse med egne vaksinasjonstider på tidlig ettermiddager fra og med uke 42. De med indikasjon for pneumokokkvaksine (lungebetennelsesvaksinen) vil få satt denne samtidig.

Pasienter >65 år kan sende timeforespørsler direkte til legesenteret. Pasienter under 65 som ikke har avklart hvorvidt de faller inn under FHI-gruppene må sende forespørsel til fastlege via www.helsenorge.no for å få avklart dette. Kriteriene er strengere enn tidligere da det foreløpig ikke er nok vaksine til alle. (En lett/moderat asthma alene vil f.eks. ikke automatisk medføre at man defineres inn i risikogrunnen).

Vi ekspederer som hovedregel ikke influensavaksineresepter til utlevering og setting på apotek.

Vi minner om retningslinjene ifm vaksinering:

 

«Har du nå eller i løpet av siste uken hatt ett av følgende:

Forkjølelsessymptomer, feber, hoste, tungpusten og/eller sår hals skal du utsette timen minst 14 dager. Det tilsvarende gjelder dersom du har vært i utlandet eller vært i kontakt med noen som er smittet med COVID-19 de siste 14 dager. Er du i isolasjon eller karantene skal du heller ikke møte.

I år har vi ekstra fokus på smittevern. Det er derfor viktig at du møter helt presis til din time. Kommer du for tidlig, må du muligens vente ute til du har time.

Før du går inn på legekontoret må du fylle ut og undertegne et avklaringsskjema i forhold til mulig smitte. Inne på legekontoret skal du ha på munnbind og sitte i god avstand fra andre. Vi vil tilrettelegge for dette.»

Vi kan nå tilby telefonkonsultasjon

Publisert 27.03.2020

Dette kan være et godt alternativ til ordinær konsultasjon på legesenteret eller e-konsultasjon.

Vi har god kapasitet på vanlige konsultasjoner og tar imot alle pasienter som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av karantene/isolasjonsbestemmelser.

 

Vi har innført screeningtiltak utenfor legesenteret, som fungerer godt og minimerer smitterisiko. 

Time kan bestilles digitalt via helsenorge.no, på telefon eller ved personlig oppmøte (akuttime).

Fra og med i morgen vil det på Nesbru legesenter opprettes et telt utenfor legesenteret!

Publisert 15.03.2020

Det er en utfordring i disse dager å nå ut til befolkningen i.f.t. en kontinuerlig endring av Corona-situasjonen. Vi ønsker derfor å benytte oss av denne kanalen ift pasienttibud ved Nesbru legesenter førstkommende uke. 


Denne informasjonen gjelder KUN pasienter ved Nesbru legesenter: 

Fra og med i morgen vil det på Nesbru legesenter opprettes et telt utenfor legesenteret hvor alle pasienter som enten er satt opp på time, eller som ønsker akutt-time, får en vurdering. 

Dette er et tiltak for å ytterligere redusere smitterisiko for våre pasienter og helsepersonell i en svært prekær situasjon av Koronautbruddet.

Venterommet vårt vil IKKE være i ordinær bruk fra og med i morgen.

Etter vurdering foretatt utendørs vil pasienter enten: 

 • Bli klarert for konsultasjon på den enkeltes leges kontor. Disse pasientene vil måtte vente i bilen til legen er klar.
   

 • Bli bedt om å opprette e-konsultasjon eller ta kontakt på telefon. Vi kan forsikre dere om at e-konsultasjoner vil bli besvart fortløpende gjennom dagen.
   

 • Bli henvist til legevakt eller sykehus

 

Vi vil komme med en klar oppfordring til våre pasienter om å i størst mulig grad benytte seg av e-konsultasjon i tiden fremover, e.v.t. vår telefon.

Telefon: 66 98 41 40
Akuttelefon: 66 98 41 60

Helsenorge.no

NB!!!  LUFTVEISSYMTPOMER OG KORONASMITTE

Publisert 11.03.2020

Situasjonen utvikler seg raskt med tanke på Korona-smitte. Vi ser oss derfor nødt til å innføre nye tiltak for å minimere risiko for ytterligere virusspredning.

Symptomer på Koronainfeksjon er som ved andre luftveisinfeksjoner - hoste, feber, sår hals og pustevansker.

På grunn av økende risiko for virusspredning og smitte, ønsker vi å minimere andelen av slike pasienter på legesenteret.

Alle pasienter med luftveissymptomer/feber, uavhengig av reisehistorikk, skal IKKE møte opp for ø-hjelps time eller komme til vanlig time. Vi ønsker at dere tar kontakt på e-konsultasjon. Dersom allmenntilstanden din er vesentlig nedsatt, skal du ta kontakt med oss på telefon og vi vil sette deg opp til en time for vurdering.


NB! Dersom du ikke er smitteutsatt og ellers ikke ville tatt kontakt med lege trenger du heller ikke gjøre det nå. 

Dette gir oss mulighet til å gjøre de nødvendige tiltak før legetime, for å forebygge videre smittespredning.

Vi går mot en periode med rask økning av antall påviste smittede av Corona/Covid-19

Publisert 10.03.2020

Til alle våre pasienter:

 

ALLE anbefales å følge med på FHI's sider i forhold til

anbefalinger - www.fhi.no.

Disse oppdateres kontinuerlig, og det man leste i går er ikke nødvendigvis sannheten i dag. 


Vi har, slik situasjonen er nå, en betydelig pågang av henvendelser og det er svært utfordrende å svare alle. Vi er derfor helt avhengig av at befolkning også selv holder seg oppdatert. 


Ved tvilstilfeller kan også Koronatelefonen i Bærum benyttes (67505999).


NB! Ved mistanke om smitte- eller bærertilstand:

 • IKKE oppsøk legesenteret. Du vil bli bortvist og risikerer å smitte sårbare medmennesker og helsepersonell. Dette kan igjen resultere i redusert drift og tilgjengelighet ved Nesbru Legesenter. 


Ta heller kontakt pr. telefon eller helst via helsenorge.no slik at vi kan vurdere hvordan du som pasient kan få riktigst hjelp.

CORONAVIRUS - hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Publisert 27.02.2020

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din eller

 • legevakten på telefon 116 117

 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. 

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst en av følgende situasjoner: 

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av coronaviruset de siste 14 dagene. 

 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene. 

Les mer om råd og informasjon på fhi.no. Hvis du ikke finner svar her:

 • ring informasjonstelefon coronavirus for publikum: 815 55 015

Pasienter som av medisinske personell er pålagt hjemmekarantene/isolasjon som ledd i smitteforebygging kan ha rett til sykmelding. Normalt skal denne utstedes av de som lager pålegget. Henvendelser som dette kan rettes via e-konsultasjon på helsenorge.no til din fastlege. 

TIMEBESTILLINGSRUTINER og E-KONSULTASJONER til juniorlege, vikar og LIS-legen

Publisert 13.02.2020

Bruker du Dr. Lyche Svindland, Lied, Wiencke eller Skyldstad som din lege sender du resepforespørsel og E-kontakt til seniorlegen.

 

For eksempel kan du legge din forespørsel om time etc til Dr. Lyche Svindland til Dr. Holmboe, som vil videresende meldingen din til henne. 


Ved timebestilling kan du dessverre foreløpig ikke booke time direkte i timeboken til juniorlegene (Dr. Lyche Svindland, Lied, Wiencke og Skyldstad). Her må du i stedet sende en melding, gjerne med noen ønsker om tidspunkt og vi vil sette opp time til deg.

FÜRSTPASIENT

Publisert 13.02.2020

Her kan pasienten selv logge inn på www.furstpasient.no med BankID og få tilgang til prøvesvar.

Nå kan du bestille koronatest digitalt

Publisert 28.08.2020

COVID-19 oppdatering fra Asker Kommune


Vi har jobbet på spreng med å få på plass en brukervennlig digital løsning som våre innbyggere kan bruke når de ønsker å bestille time til koronatesting. Og endelig er den her!


Fra i dag kan du som er folkeregistrert i Asker og som har symptomer eller mistenker smitte, bestille time på nett. Det eneste du trenger, er BankID/BankID på mobil. Du kan bestille time her: https://www.asker.kommune.no/korona/testing/


Vi oppfordrer alle til å bruke den digitale løsningen. Dersom du ikke har BankID, må du fortsatt ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99. 


Ved å bestille digitalt kan du selv velge tiden som passer best. Selve testing foregår på vår teststasjon ved Vardåsen kirke og er gratis.

INFODOC ÅPNER FOR ALDERSGRENSEN 12 - 16 ÅR

Publisert 11.12.2019

Aldersgruppen 12-16 år er nå inkludert på helsenorge.no.

Direktoratet for e-helse har åpnet opp for kommunikasjon med foreldre til barn i aldersgruppen 12-16 år på helsenorge.no.

Helsenorge.no gir tilgang på tjenester som hjelper pasientene å følge opp sin egen helse. Her kan man kommunisere direkte med fastlegen på nett via e-konsultasjoner, og man kan fornye resepter og bestille time.

Hittil har foreldre kunnet kommunisere med fastlegen på vegne av sine barn inntil disse fyller 12 år. Nå åpner Direktoratet for e-helse opp for at man også skal kunne kommunisere på vegne av barn i aldersgruppen 12-16 år. 

Resepter kan skjules for foreldre.

Barn og ungdom mellom 12 og 16 år kan be legen om å merke resepten slik at foreldre eller andre foresatte ikke får vite at resepten finnes. Dette kalles "vergeinnsynsreservasjon" og gjøres om ungdommen ønsker å skjule enkeltresepter fra sine foreldre. Dette er ikke det samme som låst resept.

Les mer her:

www.infodoc.no

 

         

SOMMEREN 2022
bottom of page