COVID -19

 

Vi kan nå tilby VIDEOKONSULTASJON. 

Se nærmere info. under fanen nyheter.

Ved mistanke om smitte:

 • ring fastlegen din eller

 • legevakten på telefon 116 117

IKKE møt opp på legesenteret uten avtale.

Les mer om råd og informasjon på fhi.no. 

Hvis du ikke finner svar her:

 • ring informasjonstelefonen om coronavirus for publikum: 815 55 015

Testing foretas på legevakt. 

Vi ønsker fortsatt ikke at pasienter med luftveissymptomer oppsøker legesenteret. 

Pasienter blir screenet ved adgang til legesenteret via et spørreskjema. 

Dette er et tiltak for å redusere smitterisiko i forbindelse med Corona-utbruddet. 

Telefon: 66 98 41 40
Akuttelefon: 66 98 41 60

Helsenorge.no

NYHETER

nesbru legesenter

 

Nå kan du bestille koronatest digitalt

Publisert 28.08.2020

COVID-19 oppdatering fra Asker Kommune


Vi har jobbet på spreng med å få på plass en brukervennlig digital løsning som våre innbyggere kan bruke når de ønsker å bestille time til koronatesting. Og endelig er den her!


Fra i dag kan du som er folkeregistrert i Asker og som har symptomer eller mistenker smitte, bestille time på nett. Det eneste du trenger, er BankID/BankID på mobil. Du kan bestille time her: https://www.asker.kommune.no/korona/testing/


Vi oppfordrer alle til å bruke den digitale løsningen. Dersom du ikke har BankID, må du fortsatt ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99. 


Ved å bestille digitalt kan du selv velge tiden som passer best. Selve testing foregår på vår teststasjon ved Vardåsen kirke og er gratis.

INFLUENSAVAKSINE

Publisert 28.08.2020

Influensavaksinen ikke er tilgjengelig før trolig starten av oktober. Vi informerer på hjemmesiden så snart vi har fått den inn.

PNEUMOKOKKVAKSINE 

Publisert 04.06.2020

Det har i en periode vært nasjonal leveranseproblem av pneumokokkvaksine, men vi har nå fått det inn på lager igjen. Ta kontakt ved ønske om vaksine. 

Åpningstider sommer 2020

Publisert 04.06.2020

Vi har vanlig åpningstid hele sommeren, dog med redusert bemanning.  Vi setter ikke opp forhåndsbestilte time f.o.m. 01.07.20 t.o.m. 07.08.20.  Møt opp om morgenen, eller ring oss fra kl. 08.15 samme dag du ønsker time

Vi kan nå tilby videokonsultasjon

Publisert 27.03.2020

Dette kan være et godt alternativ til ordinær konsultasjon på legesenteret eller e-konsultasjon.

Vi har god kapasitet på vanlige konsultasjoner og tar imot alle pasienter som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av karantene/isolasjonsbestemmelser.

 

Vi har innført screeningtiltak utenfor legesenteret, som fungerer godt og minimerer smitterisiko. 

Time kan bestilles digitalt via helsenorge.no, på telefon eller ved personlig oppmøte (akuttime).

Fra og med i morgen vil det på Nesbru legesenter opprettes et telt utenfor legesenteret!

Publisert 15.03.2020

Det er en utfordring i disse dager å nå ut til befolkningen i.f.t. en kontinuerlig endring av Corona-situasjonen. Vi ønsker derfor å benytte oss av denne kanalen ift pasienttibud ved Nesbru legesenter førstkommende uke. 


Denne informasjonen gjelder KUN pasienter ved Nesbru legesenter: 

Fra og med i morgen vil det på Nesbru legesenter opprettes et telt utenfor legesenteret hvor alle pasienter som enten er satt opp på time, eller som ønsker akutt-time, får en vurdering. 

Dette er et tiltak for å ytterligere redusere smitterisiko for våre pasienter og helsepersonell i en svært prekær situasjon av Koronautbruddet.

Venterommet vårt vil IKKE være i ordinær bruk fra og med i morgen.

Etter vurdering foretatt utendørs vil pasienter enten: 

 • Bli klarert for konsultasjon på den enkeltes leges kontor. Disse pasientene vil måtte vente i bilen til legen er klar.
   

 • Bli bedt om å opprette e-konsultasjon eller ta kontakt på telefon. Vi kan forsikre dere om at e-konsultasjoner vil bli besvart fortløpende gjennom dagen.
   

 • Bli henvist til legevakt eller sykehus

 

Vi vil komme med en klar oppfordring til våre pasienter om å i størst mulig grad benytte seg av e-konsultasjon i tiden fremover, e.v.t. vår telefon.

Telefon: 66 98 41 40
Akuttelefon: 66 98 41 60

Helsenorge.no

NB!!!  LUFTVEISSYMTPOMER OG KORONASMITTE

Publisert 11.03.2020

Situasjonen utvikler seg raskt med tanke på Korona-smitte. Vi ser oss derfor nødt til å innføre nye tiltak for å minimere risiko for ytterligere virusspredning.

Symptomer på Koronainfeksjon er som ved andre luftveisinfeksjoner - hoste, feber, sår hals og pustevansker.

På grunn av økende risiko for virusspredning og smitte, ønsker vi å minimere andelen av slike pasienter på legesenteret.

Alle pasienter med luftveissymptomer/feber, uavhengig av reisehistorikk, skal IKKE møte opp for ø-hjelps time eller komme til vanlig time. Vi ønsker at dere tar kontakt på e-konsultasjon. Dersom allmenntilstanden din er vesentlig nedsatt, skal du ta kontakt med oss på telefon og vi vil sette deg opp til en time for vurdering.


NB! Dersom du ikke er smitteutsatt og ellers ikke ville tatt kontakt med lege trenger du heller ikke gjøre det nå. 

Dette gir oss mulighet til å gjøre de nødvendige tiltak før legetime, for å forebygge videre smittespredning.

Vi går mot en periode med rask økning av antall påviste smittede av Corona/Covid-19

Publisert 10.03.2020

Til alle våre pasienter:

 

ALLE anbefales å følge med på FHI's sider i forhold til

anbefalinger - www.fhi.no.

Disse oppdateres kontinuerlig, og det man leste i går er ikke nødvendigvis sannheten i dag. 


Vi har, slik situasjonen er nå, en betydelig pågang av henvendelser og det er svært utfordrende å svare alle. Vi er derfor helt avhengig av at befolkning også selv holder seg oppdatert. 


Ved tvilstilfeller kan også Koronatelefonen i Bærum benyttes (67505999).


NB! Ved mistanke om smitte- eller bærertilstand:

 • IKKE oppsøk legesenteret. Du vil bli bortvist og risikerer å smitte sårbare medmennesker og helsepersonell. Dette kan igjen resultere i redusert drift og tilgjengelighet ved Nesbru Legesenter. 


Ta heller kontakt pr. telefon eller helst via helsenorge.no slik at vi kan vurdere hvordan du som pasient kan få riktigst hjelp.

CORONAVIRUS - hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Publisert 27.02.2020

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din eller

 • legevakten på telefon 116 117

 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. 

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst en av følgende situasjoner: 

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av coronaviruset de siste 14 dagene. 

 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene. 

Les mer om råd og informasjon på fhi.no. Hvis du ikke finner svar her:

 • ring informasjonstelefon coronavirus for publikum: 815 55 015

Pasienter som av medisinske personell er pålagt hjemmekarantene/isolasjon som ledd i smitteforebygging kan ha rett til sykmelding. Normalt skal denne utstedes av de som lager pålegget. Henvendelser som dette kan rettes via e-konsultasjon på helsenorge.no til din fastlege. 

TIMEBESTILLINGSRUTINER og E-KONSULTASJONER til juniorlege, vikar og LIS-legen

Publisert 13.02.2020

Bruker du Dr. Lyche Svindland, Lied, Wiencke eller Skyldstad som din lege sender du resepforespørsel og E-kontakt til seniorlegen.

 

For eksempel kan du legge din forespørsel om time etc til Dr. Lyche Svindland til Dr. Holmboe, som vil videresende meldingen din til henne. 


Ved timebestilling kan du dessverre foreløpig ikke booke time direkte i timeboken til juniorlegene (Dr. Lyche Svindland, Lied, Wiencke og Skyldstad). Her må du i stedet sende en melding, gjerne med noen ønsker om tidspunkt og vi vil sette opp time til deg.

FÜRSTPASIENT

Publisert 13.02.2020

Her kan pasienten selv logge inn på www.furstpasient.no med BankID og få tilgang til prøvesvar.

INFODOC ÅPNER FOR ALDERSGRENSEN 12 - 16 ÅR

Publisert 11.12.2019

Aldersgruppen 12-16 år er nå inkludert på helsenorge.no.

Direktoratet for e-helse har åpnet opp for kommunikasjon med foreldre til barn i aldersgruppen 12-16 år på helsenorge.no.

Helsenorge.no gir tilgang på tjenester som hjelper pasientene å følge opp sin egen helse. Her kan man kommunisere direkte med fastlegen på nett via e-konsultasjoner, og man kan fornye resepter og bestille time.

Hittil har foreldre kunnet kommunisere med fastlegen på vegne av sine barn inntil disse fyller 12 år. Nå åpner Direktoratet for e-helse opp for at man også skal kunne kommunisere på vegne av barn i aldersgruppen 12-16 år. 

Resepter kan skjules for foreldre.

Barn og ungdom mellom 12 og 16 år kan be legen om å merke resepten slik at foreldre eller andre foresatte ikke får vite at resepten finnes. Dette kalles "vergeinnsynsreservasjon" og gjøres om ungdommen ønsker å skjule enkeltresepter fra sine foreldre. Dette er ikke det samme som låst resept.

Les mer her:

www.infodoc.no

 

         

 
 

NESBRU

LEGESENTER

Fekjan 13A, 1394 NESBRU    

Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66 98 41 41