top of page

TELEFONKONSULTASJON

 

Vi kan nå tilby TELEFONKONSULTASJON!

Dette kan være et godt alternativ til ordinær konsultasjon på legesenteret eller e-konsultasjon.

Vi har god kapasitet på vanlige konsultasjoner og tar imot alle pasienter som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av karantene/isolasjonsbestemmelser.

 

Vi har innført screeningtiltak utenfor legesenteret, som fungerer godt og minimerer smitterisiko. 

Time kan bestilles digitalt via helsenorge.no, på telefon eller ved personlig oppmøte (akuttime).

bottom of page