Det er en utfordring i disse dager å nå ut til befolkningen i.f.t. en kontinuerlig endring av Corona-situasjonen. Vi ønsker derfor å benytte oss av denne kanalen i.f.t. pasienttibud ved Nesbru legesenter førstkommende uke. 
Denne informasjonen gjelder KUN pasienter ved Nesbru legesenter: 

Fra og med i morgen vil det på Nesbru legesenter opprettes et telt utenfor legesenteret hvor alle pasienter som enten er satt opp på time, eller som ønsker akutt-time, får en vurdering. 

Dette er et tiltak for å ytterligere redusere smitterisiko for våre pasienter og helsepersonell i en svært prekær situasjon av Koronautbruddet.

Venterommet vårt vil IKKE være i ordinær bruk fra og med i morgen.

Etter vurdering foretatt utendørs vil pasienter enten: 

  • Bli klarert for konsultasjon på den enkeltes leges kontor. Disse pasientene vil måtte vente i bilen til legen er klar. 

  • Bli bedt om å opprette e-konsultasjon eller ta kontakt på telefon. Vi kan forsikre dere om at e-konsultasjoner vil bli besvart fortløpende gjennom dagen.

  • Bli henvist til legevakt eller sykehus

 

Vi vil komme med en klar oppfordring til våre pasienter om å i størst mulig grad benytte seg av e-konsultasjon i tiden fremover, e.v.t. vår telefon.

Telefon: 66 98 41 40
Akuttelefon: 66 98 41 60

Helsenorge.no

CORONAVIRUS

 

Vi kan nå tilby VIDEOKONSULTASJON. 

Se nærmere info. under fanen nyheter.

Ved mistanke om smitte:

  • ring fastlegen din eller

  • legevakten på telefon 116 117

IKKE møt opp på legesenteret uten avtale.

Les mer om råd og informasjon på fhi.no. 

Hvis du ikke finner svar her:

  • ring informasjonstelefonen om coronavirus for publikum: 815 55 015

Testing foretas på legevakt. 

NESBRU LEGESENTER

Fekjan 13A, 1394 NESBRU  Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66 98 41 41

 

Ring 113 når det er akutt og står om liv.

BESTILL TIME

FORNY RESEPT

VIA VÅR NETTSIDE

 

Du kan bestille  timer og resepter via vår nettjeneste. Vær oppmerksom på at timebestilling kun gjelder vanlige konsultasjoner, og ikke når det er behov for rask time.

 

Husk å påføre dager og tidspunkt på når du ønsker time hvis du har spesielle ønsker.

TELEFON

66 98 41 40

66

Telefontid :

08.15 - 12.15

13.15 - 15.00

BYTT FASTLEGE

ÅPNINGSTIDER

MANDAG -FREDAG

08.00 - 15.00


Påsken 2020

Mandag 06.04

Tirsdag 07.04

66 98 41 40

 

Telefontid :

08.15 -12.00

13.30 - 15.00

Ved øyeblikkelig hjelp i kontortiden, kan du ringe: 

66 98 41 60


Blodprøver kan tas hver dag i tiden:

08.30 - 12.00 og

13.00 - 14.00 

Vi tar ikke blodprøver i forkant av timen. 

HASTETIME

HOS NESBRU

LEGESENTER

 

Har du behov for hjelp raskt for en akutt oppstått sykdom kan du møte opp på vårt kontor litt før kl. 08.00.

Om morgenen har vi

kølapp-system hvor vi fortløpende deler ut timer så langt vi har. Alternativt kan du  ringe oss på nr.  66 98 41 40

fra kl. 08.15. 

Ø-hjelp timer skal ikke benyttes til vanlige kontroller som førerkortattester eller andre problemstillinger som ikke er akutt.

Ø-hjelp timer varer ca. 10 minutter og omfatter normalt kun èn problemstilling.

PARKERING

PARKERINGS-AVGIFT 

 

Vi gjør oppmerksom på at det nå er avgift for parkering utenfor legesenteret. Automater er satt opp av gårdeier. Vi har forsøkt å få til endringer, uten at dette har lykkes. Vi beklager sterkt den ulempen dette medfører for våre pasienter.

EVT. KLAGER KAN RETTES TIL:

Europark -

tlf. 22 05 75 00 eller 

Gårdeier

(Abel Eiendom) -

tlf. 67 11 57 11

 
 

NESBRU

LEGESENTER

Fekjan 13A, 1394 NESBRU    

Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66 98 41 41