COVID -19

Ved mistanke om smitte:

 • ring fastlegen din

  eller

   

 • legevakten på telefon

  116 117


   

BESTILL Covid -19 test digitalt

IKKE møt opp på legesenteret uten avtale. 

 

Les mer om råd og informasjon på fhi.no

Hvis du ikke finner svar her:

 • ring informasjonstelefonen om coronavirus for publikum: 815 55 015

Testing foretas på legevakt. Vi ønsker fortsatt ikke at pasienter med luftveissymptomer oppsøker legesenteret. 

 

Pasienter blir screenet ved adgang til legesenteret via et spørreskjema. Dette er et tiltak for å redusere smitterisiko i forbindelse med Corona-utbruddet. 

Telefon:           66 98 41 40
Akuttelefon:      66 98 41 60

Helsenorge.no

 

 


 

NESBRU

LEGESENTER

Fekjan 13A, 1394 NESBRU    

Telefon: 66 98 41 40   Faks: 66 98 41 41